Certifikáty k Virus Guard

názov biocídneho výrobku: VIRUS GUARD WB, koncentrát
registračné číslo: bio/919/D/20/CCHLP
názov biocídneho výrobku: VIRUS GUARD DL
registračné číslo: bio/918/D/20/CCHLP

Certifikáty pre použitie v AIRBUS a BOEING

Popis k Virus Guard wall nebulizér

Ďalšie certifikáty pre výrobky VIRUS GUARD WB (koncentrát) a VIRUS GUARD DL (na priame použitie)